L’Arxiu està duent a terme l’actualització de totes les publicacions sobre Navarro que han anat apareixent al llarg de la seva vida. Tant a l’apartat de Bibliografia com a Catàlegs i Filmografia, el contingut es completarà a mesura que el material es vagi ordenant.

L’Arxiu agraeix a les persones i institucions que tinguin publicacions sobre Navarro (articles de premsa, catàlegs, llibres) que es posin en contacte amb l’Arxiu o enviïn directament els documents per correu o e-mail.

 

Escriure i enviar la documentació a:
info@archivojosepnavarro.org