L’Arxiu Navarro Vives s’ocupa d’acreditar les obres d’art atribuïdes a Josep Navarro Vives i d’enviar els certificats d’autenticitat corresponents. Aquests són els únics autoritzats i reconeguts per l’artista.

1.– L’Arxiu Navarro Vives certifica únicament obres originals. No certifica obra gràfica, ni reproduccions ni dedicatòries.

2.– L’Arxiu Navarro Vives no emet cap certificat d’autenticitat sense haver examinat directament l’obra.

3.– Cal enviar a l’Arxiu tres fotografies en color de l’obra (anvers i revers) en paper, no digitals, en format 18 x 24 cm. Les fotografies han d’anar acompanyades amb un ektachrome que inclogui la gamma de colors, o bé amb un CD o DVD que contingui una imatge digital en alta resolució (tiff), també amb la gamma de colors.

4.– Per organitzar l’examen de l’obra cal sol·licitar una cita per escrit a l’adreça de l’Arxiu, per correu o mitjançant un e-mail a: info@archivojosepnavarro.org

Escriure i enviar la documentació a:
Archivo Navarro Vives
info@archivojosepnavarro.org