L’Arxiu Navarro Vives ha iniciat la preparació del Catàleg raonat de l’obra pintada.

L’Arxiu convida les persones i institucions que posseeixin una obra de Navarro a informar de la seva existència enviant-ne una imatge mitjançant un CD o DVD amb una fotografia digital en alta resolució per fer-ne la impressió. En ambdós casos cal adjuntar una fotografia en paper de l’obra (anvers i revers) en format 18 x 24 cm. En cap cas s’ha de fotografiar l’obra amb el marc.

Les dades necessàries per efectuar una descripció completa en el Catàleg raonat són les següents:

1.- Títol (si n’hi ha, s’indica generalment al dors de l’obra).
2.- Data (indicar la ubicació exacta).
3.- Tècnica (oli, llapis, pastel, tècnica mixta).
4.- Suport (tela, fusta, alumini, paper, cartó, cartolina).
5.- Mides de la tela (sense comptar el marc, en cm, alt x ample).
6.- Firma (indicar la ubicació exacta).
7.- Inscripció (o inscripcions) i etiqueta (o etiquetes) al dors.
8.- Exposició (o exposicions).
9.- Historial i procedència de l’obra.
10.- Localització del quadre.
11.- Propietari.
12.- Bibliografia.

Escriure i enviar la documentació a:
Archivo Navarro Vives
info@archivojosepnavarro.org