Ús del contingut del lloc web

L’ús del contingut íntegre del lloc web archivojosepnavarro.org, és a dir la reproducció de textos, imatges, fotografies o documents, està protegida per la legislació vigent en matèria de drets d’autor.

El lloc web archivojosepnavarro.org és l’únic propietari dels drets d’autor de tots els textos i les imatges, excepte els relatius a fotografies i documents que no li han estat cedits expressament.

archivojosepnavarro.org prohibeix la reproducció comercial de tots els continguts del lloc web. Els qui desitgin utilitzar textos, imatges, fotografies o documents d’aquest lloc web amb finalitats comercials hauran de sol·licitar prèviament i obtenir-ne l’autorització per escrit d’archivojosepnavarro.org. L’autorització per a aquesta finalitat s’atorgarà en cada cas particular, d’acord amb l’apreciació lliure d’archivojosepnavarro.org.